PISUHÄND

Koht: Eduard Vilde muuseum
Vanuseaste: 7.-9. klass (eeldab teose lugemist)
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 4€

Programmi tutvustus:
Tahad saada Vestmaniks või Piibeleheks?
Tunnis keerutame väärtusteratast ning arutleme teose põhiselt karjääri mõjutavate väärtuste üle.
Kuulsuse iha, pere, armastus, raha – millised tegurid suunavad meie otsuseid?
Kas tänases ühiskonnas nõuab eristumine julgust? Läbivaks teemaks mina-pildi loomine.
Mängime läbi vahvaid stseene “Pisuhännast”.
Eduka tunni eelduseks on teose eelnev läbilugemine!