MÄEKÜLA PIIMANAINE

Koht: Eduard Vilde muuseum
Vanuseaste: 10.-12. klass (eeldab teose lugemist)
Kestvus: 1,5 tund
Hind: 4€

Programmi tutvustus:

See tund on pühendatud Eduard Vilde psühholoogilisele romaanile “Mäeküla piimamees”, (1916) mille ilmumisest möödus 2016. aastal 100 aastat.
Hoolikalt läbimõeldud ja sõnastatud teos on andnud ainet erinevateks käsitlusteks. Kui seni on teoses nähtud eelkõige Prillupi romaani, siis kaasaegne retseptsioon tõlgendab ainest pigem Mari vaatepunktist. Haridusprogrammis “Mäeküla piimanaine?!”vaheldub teoreetiline aine käsitlus arutelu ja õppevideo vaatamisega.

Vaata videot.

Videos saavad sõna neli spetsialisti, kes kõik vaatlevad romaani tegevust ja tegelasi erinevast vaatenurgast.

1. Jaanus Vaiksoo (kirjandusteadlane) annab ülevaate romaani omaaegsest vastukajast kirjanduskriitikas ja toob teema kaasaega, võrreldes Vilde romaani väga huvitavalt J. Tätte näidendiga “Ristumine peateega”.

2. Kadri Tüür (kirjandusteadlane) käsitleb romaani hoopis ökokriitilisest vaatepunktist. Mil määral on autor teksti sisse toonud loodust (sh loomi) ja mida need metafoorselt tähendavad.

3. Ene-Reet Soovik (TÜ õppejõud) vaatleb romaani feministlikust vaatepunktist. Mari on väga ebaharilik naine omaaja kontsekstis, temaga tuleb teosesse erootika. “Mäeküla piimameest” on nimetatud ka eesti esimeseks erootiliseks romaaniks.

4. Marge Vainre (psühholoog) püüab anda tegelastele psühholoogilise hinnangu kedagi hukka mõistmata.
Õppevideo valmis Hasartmängumaksunõukogu toel 2011. aastal.

Teose erinevatele tõlgendamisviisidele lisaks tutvume tunnis “Mäeküla piimamehe” sünniloo ja laiema taustaga ning selgitame välja, miks peeti teost omas ajas kaasaegseks ning uuenduslikuks.