UNDIMÄNGUD

Koht: Mati Undi muuseum (Koidula 17)
Vanuseaste: 10.-12. klass
Kestus: 1,5 tundi
Hind: 4 eurot õpilaselt

Programmi tutvustus:
Muuseumitund on suurepäraseks sissejuhatuseks teose “Öös on asju” lugema asumiseks.

Mati Unt oli ajas muutuv kirjanik. Üle 40 loomeaasta jooksul kujuneb Undi kirjus loomingus temale omane poeetika, millest esiplaanile kerkib märksõna mängulisus. Pannes ritta kirjaniku ilmunud teosed, võime suures plaanis jaotada Undi loomingu kolme perioodi, mis ühtlasi valgustavad ka kirjaniku enda elu. Muuseumitunnis vaatleme Undi luule ja proosa loomingut, võttes tähelepanu alla kirjaniku poeetika. Ühtlasi vaatame otsa undilikele kirjandusmängudele ning arutame pisut postmodernismi mõiste üle.

Õpiväljundid: õpilane tunneb ära Undi poeetika ja oskab tekstist välja tuua postmodernistlikke jooni.

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage mari@kirjanduskeskus.ee.