PEA-PROOV! UNDI TEATER

Koht: Mati Undi muuseum (Koidula 17)
Vanuseaste: 10.-12. klass 
Kestus: 1,5 tundi
Hind: 4 eurot õpilaselt

Programmi tutvustus: Mati Unt oli dramaturgi ja lavastajana omapärane nähtus, mis mõjus tolle aja näitlejatele värske sõõmuna, kuid nõudis samal ajal publikult pisut enam avatust ja tõlgendusjulgust. Teater kui Undi suurim kirg andis Undile võimalusi teostada end kunstnikuna. Muuseumitunnis saavad õpilased mõtiskleda ja arutleda, milline kunstnik oli Mati Unt ning kuidas võis kunstiline elu mõjutada Mati Undi igapäeva. Samuti analüüsime, milliseid Undi kunstimõjutusi võime märgata ja tajuda tänapäeval.
Muuseumitund sobib nii esmaseks tutvumiseks Mati Undiga kui ka teatriteemaliste kursuste raames saadud teadmiste laiendamiseks. Tund on kohaldatav vastavalt vajadusele.

Õpiväljundid: õpilane saab sissevaate teatriuuendusse ning teab, missugune oli Mati Unt loomeinimesena.

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage Annika Ausile aadressil annika@kirjanduskeskus.ee.