MAAPOISS LINNAS

Koht: Mati Undi muuseum (Koidula 17)
Vanuseaste: 10.-12. klass 
Kestus: 1,5 tundi
Hind: 4 eurot õpilaselt
Programmi tutvustus:

Muuseumitund sobib nii eelnevalt romaani “Sügisball” lugemise alustamist kui ka teose järelanalüüsiks.

Mati Unt on esimene eesti kirjanik, kes kujutas uut linnakogemust ning linna mõju inimesele. Räägime lähemalt sellest, mida teeb linn inimesega ning vaatleme, milliseid võtteid kirjanik oma tekstis kasutab, et anda edasi suurlinnalikku kogemust. Puudutame üksildustunde teemat ning mõtiskleme, kuidas selle tundega hakkama saada.
Muuseumitunni raames saab õpilane teada, mis inspireeris Mati Unti Mustamäest kirjutama. Arutame selle üle, milles seisneb teose populaarsus ning miks on see Undi enim tõlgitud teos.
Ühtlasi räägime ruumipoeetikast ning erinevatest ruumitajumisviisidest ning linnast kui peategelasest.

Õpiväljundid: õpilane suudab teksti seostada vastava kultuurikontekstiga ning oskab leida ja analüüsida vähemalt kolme poeetilist võtet romaanis “Sügisball”

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage mari@kirjanduskeskus.ee.