SINASÕPRUS ROMAANIGA “TÕDE JA ÕIGUS”

Vanuseaste: 10. – 12. klass
Kestvus: kuni 1,5 tundi
Hind: 4€

Muuseumitunni eesmärkideks on tutvustada romaani sügavamaid kihte, vaadates süžee ja tegelaskujude taha. Räägime viie osa kokkupuutepunktidest ning analüüsime kirjaniku kujundikeelt, mille kaudu ta oma romaanitsükli tervikuks on sidunud. Samuti toome välja seoseid kirjaniku teiste romaanide ja maailmakirjandusega. Arutleme teose tähtsuse üle minevikus, olevikus ja tulevikus.

Lõiming: Programmi lõpuks mõistab õpilane teose ühiskondlikku, ajaloolist ning kultuurilist tähtsust. Samuti suudab õpilane edaspidi iseseisvalt teosest leida ning analüüsida põhilisi Tammsaarele omaseid keelelisi ja stiililisi väljendusvahendeid.

Programmis saab edukalt osaleda, kui on loetud “Tõe ja õiguse” I osa ning on kohandatav, kui on loetud pentaloogiast mõni teine osa.  Muuseumitund sobib ka filmi vaadanutele.