JUUDIT

Vanuseaste: 10.-12. klass
Kestvus: kuni 1,5 tundi
Hind: 4€

Gümnasistidele mõeldud “Juuditi” muuseumitunnis avame näidendi erinevaid tahke. Juttu tuleb nii „Juuditi“ saamisloost kui ka tegelaskujudest, samuti uurime, kuidas näidend haakub maailmakirjanduse, eesti kultuuri ja tollase ühiskondliku eluga. Võim, au, armastus, kirg, usk, surm – jututeemadest „Juuditi“ puhul puudu ei tule!

Tunni lõpus jõuame kaugest Petuuliast tagasi tänapäeva ning arutleme rühmatöö käigus aegumatute teemade üle kaasaja kontekstis. Püüame leida vastused küsimustele, kas tänapäeva naisel on lubatud olla sõnakas ja auahne? Milliseid kangelasi vajab tänapäevane maailm? Mis üldse on kangelaslikkus? Kas eesmärgi saavutamine toob meile alati õnnetunde? 

Muuseumitund sobib nii enne kui ka pärast teose käsitlemist.