HULLUMEELNE “PÕRGUPÕHJA UUS VANAPAGAN”

Koht: A. H. Tammsaare muuseum
Vanuseaste: 10.-12. klass
Kestvus: kuni 1,5 tundi
Hind: 4€

Võtame vaatluse alla erinevad lugemismudelid, mille kaudu romaani mõista ning tõlgendada. Räägime lähemalt irooniast kui kirjandusteksti ühest poeetilisest võttest.

Lõiming: Programmi lõpuks suudab õpilane teksti seostada vastava ajajärgu ja kultuurikontekstiga. Samuti on õpilane võimeline iseseisvalt tervikteksti tõlgendama ja mõtestama.

Praktilise ülesandena pakume välja arutleva kirjandi kirjutamist maailma hulluse teemal.