HELISEV “KÕRBOJA PEREMEES”

Vanuseaste: 8.-10. klass
Kestvus: kuni 1,5 tundi
Hind: 4€

Programmi käigus analüüsitakse põhjalikult romaani „Kõrboja peremees“ eelkõige loodusmotiividest lähtuvalt. Lähemalt räägitakse romaani tekkeloost ning seosest kirjaniku eluga ning tolle aja ühiskonnaga. Arutame selle üle, kas tegemist on armastusromaani, talupojaromaani või millegi muuga.

Lõiming: Programmi lõpuks oskab õpilane määrata teksti aega ja kohta ning seostada seda tolle aja ühiskondlike sündmustega. Samuti tajub teose tähtsamaid sümboolseid tasandeid.

Programm on sobiv ka romaani alustavale lugejale häälestuseks.