VILDE MUUSEUMI KASTELLAANIMAJA GALERIIS ON AVATUD NÄITUS “KUMMARDUS”

Kolme eesti kunstniku ühisnäitus pakub alalhoidlikku tänuavaldust inspiratsiooniallikale. Näitus “Kummardus” on Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis avatud 31. augustini. Näituse autorid: Angela Soop, Maiu Mooses, Margot Kask.

Kummarduse teema hõlmab kunstis ühelt poolt alalhoidlikult tänulikku tsiteerimist ja teisalt eelnevalt loodu täiendamist ja töötlust. Kummardus võib avalduda vastusena mõnele eelmisele väljendusele või selle mõtet edasi arendava repliigina ning areneda dialoogiks ja avaramaks mõttevahetuseks. See võib olla suunatud ühe autori, õpetaja, eelkäija, koolkonna või muud sorti grupi, mõtteviisi, kogu kultuuri või Looja poole.

Kummardus tähistab eelkõige vastuvõttu, kuid võib tähendada ka andi. Näiteks, näitleja kummardab publikule tänuks: tänuks dialoogis osalemise, sündmuse sündida laskmise ja sellele kaasa aitamise eest. Kummardus võib olla korraga mitmesuunaline: tänuavaldus inspiratsiooniallikale ja rõõmu jagamine vastuvõtjaga. Rõõmu ja vaimustuse väljendus küündimise ja ulatumise, jagamise ja kuitahes põgusa ühinemise võimalikkuse üle.

Maiu Mooses. Kummardus. 2018

Näitusel esitatut ühendab vahendina joonistus. See on vahetu meedium, mis näitab tihtipeale ka veel lõppfaasis kogu kujutise tekkeprotsessi. Töötasime tiheduse, hõreduse, korduvate katsete ja variatsioonidega.

Tänud: Brite Vilgo, Külli Roosna, Monika Tomingas, Siim Soop, Villem Laimre, Marge Robam ning Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstimuuseum

Angela Soop (Kaili-Angela Konno, s 1970) on õppinud Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi kunstiosakonnas
(Academia Non Grata) ning EKA-s maalikunsti ja kunsti õpetamist ning tegutseb vaheldumisi mitmetes valdkondades ja mitmete väljendusvahenditega, nagu joonistus, maal, installatsioon ja telestuudiote kujundus. Viimane isiknäitus “Diem perdidi” toimus eelmisel aastal Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis, kus kogu ruumi hõlmav teos käsitles hirmu ja kaitstuse kokkupuudet ja piiri. Õpetab Kose kunstikoolis.

Maiu Mooses (s 1974) on õppinud Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi kunstiosakonnas (Academia Non Gratas), Konrad Mäe Stuudios ning EKA-s ehtekunsti ja maalikunsti. Näitustel esineb maalide, joonistuste ja ehetega. Maiu Moosese viimane isiknäitus “Ligi” toimus oktoobris 2017 A-galerii Seifis. See tegeles eneseleidmise, omaksvõtmise ja läheduse teemadega ning väljendusvahendiks olid ehted. Sellest eelmine isiknäitus pealkirjaga “Kõnetund” toimus 2015. a siinsamas, Kastellaanimaja galeriis. Too koosnes motiivide poolest sisuküllastest ja motiivihõredatest maalidest. Selle teemaks oli kohalolu ja (üksteise) kuulamine. Õpetab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.

Margot Kask (s 1974) on õppinud EKA-s graafikat, fotograafiat ja kunsti õpetamist ning tegutseb kuraatori ja kunstnikuna. Näitustel on esinenud fotode, joonistuste, videote ja installatsioonidega. Viimased kuraatoritööd: “Proovid” 2017 Draakoni galeriis ning “Piir, lävi, rada” 2012 Viinistu kunstimuuseumi tünnigaleriis ja kabelis. Viimane isiknäitus “Emapuu” toimus Moksi kunstikeskuses 2013. See koosnes lakoonilistest tušijoonistustest ja käsitles keha, paadi ja maja fenomenoloogilisi sarnasusi sisemise keskme ja välisega suhestumise kontekstis. Õpetab Tallinna Ülikoolis, Vanalinna Hariduskolleegiumis ja pisteliselt EKA-s.

 

Näitus jääb avatuks 31. augustini