KASTELLAANIMAJA GALERIIS AVATAKSE KOLME KUNSTNIKU ÜHISNÄITUS „ÕILMEISLÕIMING“

1. juunil avavad Eduard Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis maalijad Merike Tamm ja Anna Kõuhkna ning stsenograaf Jaanika Jüris näituse „Õilmeislõiming“.

Kolme kunstnikku seob ühine “võsajanu”, mis paneb neid läbi loomingu lisama kergust grotesksesse tehiskeskkonda oma dekoratiivse rohelusega. Tööde intuitiivne esteetika tuleneb teadlikust valikust peegeldada maailma helgemaid külgi. Loodu tagamaad võib vaadelda nii eskapismi, unistamise kui ka teraapiana, kuid eelkõige on olnud soov valida elujaatust kõiki alternatiive arvesse võttes.

“Looduse impulsid on justkui iseenesest end teostesse põiminud, olles oma olemuselt meie igapäevaelu osa või vähemalt soov selle järele,” kirjeldavad kunstnikud. “Meid seob kahe maailma vahel kõikumine ehk kui hing ihkab põgeneda maale, aga tegelikkus viib enamasti trammiga Telliskivisse.” 

Näitus jääb avatuks 21. juunini 2023.

Galeriid saab külastada T, N-L 11.00-17.00; K 11.00-18.00

Üritust toetab Punch Club.

Anna Kõuhkna (s. 1994) on maalikunstnik ja fotograaf. Hariduselt on ta lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ning Tallinna Ülikooli ühisõppekaval kunstihariduse magistrikraadi ning eelnevalt õppinud Balti Filmi ja Meedia Kooli kunstiosakonnas (BA) ning Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (Pallas). Tema loomingus on eriline koht loodusel ning naisel, kusjuures Naine kehastab nii autorit ennast kui ka esindab samal ajal universaalset isikut. Kunstnik on loonud oma maalide puhul paralleele visuaalse päeviku pidamisega. Viimastest toimunud näitustest saab välja tuua ühisnäituse „Viies element“ Vaal Galeriis (kaaskunstnikega Sandra Sirp, Anu Muiste ja Helen Sirp; 2023), „Kallis vari, kallis valgus“ Jakobi galeriis (2023) ning fotonäitus „Voolule truu“ Galerii Positiivis (2021) . Anna Kõuhkna on alates 2019 aastast Maalikunstnike Liidu liige.

annakouhkna.com; +372 5665 2707

Jaanika Jüris (s. 1991) on vabakutseline teatri- ja filmikunstnik. Lõpetanud 2019. aastal Eesti Kunstiakadeemia Stsenograafia BA. Viimased tööd lavakunstnikuna „Lohe linna all“ (lavastaja Helen Rekkor; Rakvere teater / 2022), „Richard ja Anna“ ( lavastaja Adeele Jaago; Rändteater Vaba Vanker / 2022) ning filmikunstnikuna „Triivides kaugusse“ (rež. Rebeka Rummel; 2023).

jaanikajyris@gmail.com;+372 5524 043

Merike Tamm (s. 1983) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli arvutigraafika eriala. Elab ja töötab Tallinnas. Tegeleb peamiselt maalimise ja kujundamisega. Läheneb neile juhuse avanedes illustratiivselt. Kujutab loodust uneilmas, soe ja külm, maalilised pinnad ja graafilised jooned. Armastab aiandust, koeri ja võsas müttamist.

meriketamm.art; +372 5169 289

On the 1st of June Castellan House Gallery opens a group exhibition “Floral intertwining” by painters Merike Tamm, Anna Kõuhkna and scenographer Jaanika Jüris.

The three artists share a common thirst for nature, which makes them add lightness through their creations to the grotesque technical environment that otherwise surrounds them on a daily basis. The intuitive aesthetics of the works is sourced from a conscious choice to reflect the brighter sides of the world. The backstory of the creations can be viewed as a form of escapism, dreaming or therapy, but foremost it has been a wish to choose hope considering all alternatives. 

The impulses of nature are as if by itself being involved themselves into the works, being by their essence a part of the three artists’ everyday life or at least their wish for it. The artists are connected through swinging between two worlds, meaning when the soul wants to go to the countryside, but reality brings them mostly to Telliskivi. 

The exhibition will be open until 21st of June.

Gallery is open Tuesday, Thursday-Saturday 11.00-17.00; Wednesday 11.00-18.00.

The event is supported by Punch Club.

Anna Kõuhkna (s. 1994) is a freelance painter and photographer. She has graduated the art education masters degree in Estonian Art Academy and Tallinn University joint curriculum. Beforehand she studied in Baltic Film and Media School art department (BA) and in Tartu Higher Art School. In her work there is a special place for nature and the woman. The Woman is at the same time herself and an universal character. The artist has spoken about a parallel to the paintings as having a visual diary. The latest exhibitions have been „The Fifth Element“ in Vaal gallery (with co-artists Sandra Sirp, Anu Muiste and Helen Sirp; 2023), “Dear Shadow, Dear Light” in Jakobi gallery (2023), photoexhibition “Faithful to the Flow” (2021) in gallery Positiiv. Anna Kõuhkna is the member of the Estonians Painters Association from 2019. 

annakouhkna.com; +372 56652707

Jaanika Jüris (born 1991) is a freelance production designer and art director. She graduated in 2019 Estonian Art Academy bachelor’s degree in scenography.

Latest works as production designer  ‘Lohe linna all’ (dir. Helen Rekkor; Rakvere Theatre/ 2022), ‘Richard and Anna’ (dir. Adeele Jaago; Rändteater Vaba Vanker/ 2022) and short film `Drifting apart’ (dir. Rebeka Rummel; 2023) 

jaanikajyris@gmail.com; +3725524043

Merike Tamm (1983) has graduated from Tartu Higher Art school in graphic design. She lives and works in Tallinn. She mostly paints and designs, approaching her work illustratively. She depicts nature in a dreamy state, warm and cold, picturesque surfaces mixed with graphic lines. She loves gardening, dogs and camping.  

meriketamm.art; +372 5169 289