Undi kirjandi kriisiabi õpilastele

Kirjutamist peljatakse selle keerukuse tõttu. Mati Unt on oma teoses “Vastne argimütoloogia” tõestanud, et kirjutada saab pea kõigest. Toetudes argimütoloogiatele ja eesti keele riigieksami kirjandi teemade valdkondadale, mõtiskleme probleemide ja näidete seostamisest. Eksamiabi

Hea õpetaja! Oleme Mati Undi tekstide põhjal loonud abimaterjalid eesti keele riigieksamiks valmistumiseks. Küsimuste puhul palun kirjutage aadressile ingrid@kirjanduskeskus.ee.Mati Unt ja teater

Muuseumitunnis arutame, missugune on Mati Undi roll dramaturgi ja lavastajana eesti teatris. Uurime, missugune lavastaja ta oli, kuidas toimus lavastamisprotsess ja kuidas ta suhtles näitlejatega. Mati Unt ja kollane kass

Muuseumitunnis arutame, mida/keda sümboliseerib kass teoses ja Undi loomingus üldiselt. Uurime, kas ja kuidas on muutunud noorte väärtused ajas ning missugune on sealjuures olnud ühiskonna roll. Programm annab ülevaate eluolust 1960. aastatel.Mati Unt ja linn

Muuseumitunnis vaatleme Mati Undi romaani “Sügisball” ehk stseene linnaelust. Püüame mõista, kuidas teose ruumiline kontekst, Mustamäe,  kujundab tegelaste taju, emotsioone ja mõtisklusi. Uurime karaktereid suhtes teose aja ja ruumiga. Tööleht individuaalseks muuseumikülastuseks

Hea õpetaja! Kui soovid oma õpilastele võimaldada lähemat tutvust Mati Undiga, aga erinevatel põhjustel kõik koos muuseumitundi tulla ei saa, siis võivad õpilased individuaalselt muuseumi külastada ja töölehte täita. Koht: Mati Undi muuseum

Vanuseaste: 10.-12. klass 

Kestus: 1,5 tundi

Hind: 4 eurot õpilaselt

Programmi tutvustus:

Muuseumitunni toredaks kogemiseks on romaani “Sügisball” eelnev lugemine.

Muuseumitunnis vaatleme Mati Undi romaani “Sügisball” ehk stseene linnaelust. Püüame mõista, kuidas teose ruumiline kontekst, Mustamäe,  kujundab tegelaste taju, emotsioone ja mõtisklusi. Uurime karaktereid suhtes teose aja ja ruumiga. 

Loeng vaheldub individuaalse tegevuse ja rühmatööga.

Õpiväljundid: õpilane suudab teksti seostada vastava ajajärgu ja kultuurikontekstiga.

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage Ingrid Oksaarele aadressile ingrid@kirjanduskeskus.ee.