UUS: Unt, Unt, mis su portfellis on?

Mida tähendas umbes poolsajandit tagasi väljend "Mis su portfellis on?" ning mida tähendab see tänapäeval? Üks mis kindel, portfell neis tähenduses on seotud eesmärkide, unistuste ja soovidega. Millised olid kirjaniku ja lavastaja Mati Undi unistused ja soovid? Mida tegi ta siis, kui tema unistustele võimalusi ei antud? Neid lugusid selles tunnis kuulda saabki. Samuti on õpilastel endil tunnis võimalus unistada ning oma eesmärke paika panna ja sõnastada.ERIPROGRAMM! Tsensuur ja Mati Unt

Suur osa Mati Undi loomingust on ilmunud perioodil, mil valitses nõukogude tsensuur. Muuseumitunnis arutleme selle üle, kuidas niisugune keskkond loomingulisele tegevusele mõju avaldab. Lähemalt vaatame, kuidas mõjutas nõukogudeaegne tsensuur Mati Undi loomingut. Tutvu tunniga lähemalt!Kõik ei ole imelapsed

Tund sobib hästi romaani "Hüvasti, kollane kass" käsitlemisel ning Undi loominguga esmasel tutvumisel. Vaatame lähemalt, milles seisnes kirjaniku geeniuse fenomen ning arutame, mida võib ülim andekus inimesega teha. Muuseumitund annab ülevaate kirjanikust, sh tema elust ja loomingust ning suunab, millele Undi loomingut lugedes tähelepanu pöörata. Tutvu tunniga lähemalt!Maapoiss linnas

Muuseumitund sobib nii eelnevalt romaani "Sügisball" lugemise alustamist kui ka teose järelanalüüsiks. Tunnis räägime lähemalt sellest, mida teeb linn inimesega ning vaatleme, milliseid võtteid kirjanik oma tekstis kasutab, et anda edasi suurlinnalikku kogemust. Puudutame üksildustunde teemat ning mõtiskleme, kuidas selle tundega hakkama saada. Tutvu tunniga lähemalt!Pea-proov! Undi teater

Muuseumitund sobib nii esmaseks tutvumiseks Mati Undiga kui ka teatriteemaliste kursuste raames saadud teadmiste laiendamiseks. Tunnis saavad õpilased mõtiskleda ja arutleda, milline kunstnik oli Mati Unt. Samuti analüüsime, milliseid Undi kunstimõjutusi võime märgata ja tajuda tänapäeval. Tutvu tunniga lähemalt!Undimängud

Muuseumitund on suurepäraseks sissejuhatuseks teose “Öös on asju” lugema asumiseks ning samuti sobib hästi Mati Undiga esmaseks tutvumiseks. Tunnis tutvume Undi loominguga, võttes vaatluse alla kirjaniku poeetika. Ühtlasi vaatame otsa undilikele kirjandusmängudele ning arutame pisut postmodernismi mõiste üle. Tutvu tunniga lähemalt!Varjatud jõulud

Meile pole alati jõulurõõmu lubatud tunda ning ka praegusel ajal ei tohiks me ära unustada, et jõulurahu pole iseenesest mõistetav tunne. Uues haridustunnis räägime lähemalt sellest, kuidas kinkida jõulurõõmu puudust kannatavatele inimestele ning miks peaks oma kodus olevaid jõulutraditsioone kalliks pidama. Tund sobib 8.-12. klassi õpilastele, kuid on kohaldatav ka noorematele põhikooli õpilastele.Koht: Mati Undi muuseum

Vanuseaste: 10.-12. klass 

Kestus: 1,5 tundi

Hind: 4 eurot õpilaselt

Programmi tutvustus:

Muuseumitunni toredaks kogemiseks on romaani “Sügisball” eelnev lugemine.

Muuseumitunnis vaatleme Mati Undi romaani “Sügisball” ehk stseene linnaelust. Püüame mõista, kuidas teose ruumiline kontekst, Mustamäe,  kujundab tegelaste taju, emotsioone ja mõtisklusi. Uurime karaktereid suhtes teose aja ja ruumiga. 

Loeng vaheldub individuaalse tegevuse ja rühmatööga.

Õpiväljundid: õpilane suudab teksti seostada vastava ajajärgu ja kultuurikontekstiga.

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage Ingrid Oksaarele aadressile ingrid@kirjanduskeskus.ee.