Koidula tänav Kadriorus on eriliselt kirjandusega seotud tänav. Lydia Koidula on eesti luule suurkuju, 19. sajandi romantiline isamaalaulik. Temanimelise tänava algusosas asub meie 20. sajandi tähtsaima kirjandusklassiku A. H. Tammsaare muuseum, teises otsas aga eesti realistliku kirjanduse alusepanija Eduard Vilde muuseum. Tänava keskel on meie 20. sajandi teise poole kirjandusuuendaja ning teatrilavastaja Mati Undi muuseum. See asub majas, mis 1980. aastate lõpus ehitati kirjanikele ning kus elavad ka tänasel päeval mitmed armastatud kirjanikud, näiteks Viivi Luik, Jaak Jõerüüt, Mari Saat, Ülo Tuulik jt. Tänava keskel võiks meie nägemuses asuda ka raamatukogu.

2020. aasta septembris avati Koidula ja Faehlmanni tänava nurgal lugemispaviljon, et raamatud ja kirjandus oleksid avalikus linnaruumis senisest nähtavamal kohal. Raamat päästab nii mõnegi silmapilgu kaduvikust, ütles A. H. Tammsaare. Lugemispaviljon on erakordne nähtus mitte ainult Kadriorus, vaid kogu Eestis ning ka naaberriikidest ei ole samasugust kirjandust populariseerivat paika teada.

2017. aastast toimub Koidula tänaval Tallinna Kirjanduskeskuse korraldatav Kirjandustänava festival, mille eesmärk on tõmmata tähelepanu eesti kirjandusele, kirjanduspärandile ja kirjanduslikule avalikule ruumile meie ümber.

Selleks on tänavale kokku kutsutud erinevad kirjandusega otseselt või kaudselt tegelevad organisatsioonid, kellega koosloomes sünnib ka rikkalik kultuuriprogramm. Päeva jooksul külastab festivali tuhandeid inimesi, toimub umbes 60 eriilmelist sündmust alates raamatuesitlustest ja lõpetades ainukordsete kirjandusaktsioonidega. Lisaks kirjandusrahvale toome kokku kohaliku kogukonna, kes nii hoovikohvikute kui ka programmiga kaasa löövad. Eesti Muuseumide Auhindadel oli festival nomineeritud „Kogukonna sõbra“ kategoorias. Eelnevast tulenevalt leiame, et nüüdseks juba edukalt sisse töötatud ja arendatud Kirjandustänav vajaks vormistamist avalikus ruumis eriliste ja tähenduslike kujunduselementidega.

Nii tuleks Kirjandustänava ainulaadsus veelgi paremini ilmsiks ka visuaalsel kujul. Tallinna linn saaks sellise tänava kujul originaalse kultuuriobjekti, mis hindaks ja tooks esile meie kultuuripärandit, kaasaegset kirjandust ning väärtustaks avalikku linnaruumi. Samasugust kirjandustänava näidet ei ole meile mujalt Euroopast teada, seega võiks kujuneda sellest ka turistlik vaatamisväärsus.

Tänava rekonstrueerimise plaani tööversiooniga saad tutvuda siin: Koidula tänava osaline rekonstrueerimine