Tallinna Kirjanduskeskuse lühijuttude konkursi „Vilde jalutuskäik“ statuut

  1. ÜLDSÄTTED

1.1        Lühijuttude konkursi „Vilde jalutuskäik“ eesmärk on tähistada Eduard Vilde 155. juubeliaastat ning Tallinna päeva.

1.2        Tallinna Kirjanduskeskus koostöös ajakirjaga Looming kuulutab lühijuttude konkursi välja 14. mail 2020. aastal. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 30. september 2020.

1.3        Lühijutt „Vilde jalutuskäik“ peab vastama ühele tingimusele –  kujutama Eduard Vildet, kes on sattunud XXI sajandi Tallinnasse, kus ta liigub radadel ja paikades, mis talle omal ajal olid tuttavad (vt Lisa), aga võib sattuda ka Tallinna uutesse piirkondadesse.

1.4        Lühijutu maksimaalne tähemärkide arv koos tühikutega on 20 000.

1.5        Lühijuttude konkursil 1. koha saavutanud võistlustöö avaldatakse ajakirjas Looming.

1.6        Lisaks võidutööle võib žürii ära märkida veel kuni kolm võistlustööd.

 

  1. KORRALDUS

2.1        Konkursil osalemiseks tuleb esitada võistlustöö kas paberkandjal või e-kirja teel doc-failina hiljemalt 31. augusti päeva lõpuks (23.59).

2.2.        Paberkandja puhul peab töö olema kahes eksemplaris ja varustatud märksõnaga ning sama märksõna kandva suletud ümbrikuga, milles on võistlustöö autori nimi ja kontaktandmed.  Võistlustöö tuleb saata aadressile Roheline aas 3, Tallinn 10125.

2.3.        E-kirja teel esitatud võistlustöö tuleb saata meiliaadressile vildekonkurss@gmail.com ning peab olema samuti varustatud märksõnaga, mille all võistleja osaleb. Võistlustöö autori nimi ja kontaktandmed peavad olema leitavad e-kirjast.

2.4.        Korraldustoimkond esitab märksõnadega varustatud võistlustööd žüriile nii, et võistlustööde autorid jäävad anonüümseks.

 

  1. ŽÜRII

3.1          Tallinna Kirjanduskeskus nimetab koostöös ajakirjaga Looming 5-liikmelise žürii, kuhu kuulub kaks Tallinna Kirjanduskeskuse esindajat, ajakirja Looming esindaja ja kaks kirjanikku.

3.2        Konkursi võitja valitakse välja 30. septembriks esitatud võistlustööde hulgast, mis vastavad statuudi punktide 1.3 ja 1.4 tingimustele.

3.3        Žürii langetab otsuse hiljemalt 31. oktoobriks.

3.4.        Võitja avalikustatakse Tallinna Kirjanduskeskuse kodulehel ja ajakirjanduses.