Emakeelenädalal ilmusid avalikkuse ette Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu loodud mängulised videod tuntud ja vähemtuntud eesti kirjandusteostest. Tegemist on projektiga „Tähtteose kiirkursus“, mille eesmärk on animeeritud klippidega anda lühiülevaade meie klassikute tippteostest ning tuua välja ka avastamata pärle, mis võiksid pälvida rohkem tähelepanu.
„Tähtteoste kiirkursuse idee sündis soovist tuua kirjandusklassika digiajastusse, aga mitte ainult digiteeritud tekstina, vaid juba koos taustainfo, tõlgenduste ja köitva visuaaliga,“ sõnas Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu juhatuse esimees Maarja Vaino. Tegemist on kirjanike muuseumide vahelise koostööprojektiga, milles osales 11 muuseumit, vaatluse all on 19 kirjandusteost.
„Videod on võimalus luua tihedam seos muuseumide ja kooliõppe vahel – pakume omapoolse teadmise, mida saab kasutada lisamaterjalidena koolitundides ja iseseisval õppimisel,“ avab Maarja Vaino projekti eesmärke. „Aga kindlasti tahame jõuda ka tavainimeseni, uudne vaatenurk teostele värskendab suhet kirjandusklassikaga.“
Videoklippe avalikustati alates 6. märtsist ERR-i Kultuuriportaalis ja Apollo Raamatuportaalis.
Kõik klipid on leitavad Kirjanike Muuseumide Ühingu Youtube’i kanalil ja kodulehel.
Videote valmimist toetas Kultuuriministeerium.
Videote teostus: Walgus Media OÜ
Esimene tähtteos, mis avalikustati oli A. H. Tammsaare “Tõde ja õigus”