Tule saa osa Mati Undi muuseumi uutest haridusprogrammidest!

10-12. klassi õpilastele mõeldud muuseumitunni “Mati Unt ja linn” toredaks kogemiseks on romaani “Sügisball” eelnev lugemine.

Muuseumitunnis vaatleme Mati Undi romaani “Sügisball” ehk stseene linnaelust. Püüame mõista, kuidas teose ruumiline kontekst, Mustamäe, kujundab tegelaste taju, emotsioone ja mõtisklusi. Uurime karaktereid suhtes teose aja ja ruumiga.

Loeng vaheldub individuaalse tegevuse ja rühmatööga.

Õpiväljundid: õpilane suudab teksti seostada vastava ajajärgu ja kultuurikontekstiga.

9.-12. klassi õpilastele suunatud haridusprogramm “Mati Unt ja kollane kass” toredaks kogemiseks on romaani “Hüvasti, kollane kass” eelnev lugemine.

Muuseumitunnis arutame, mida/keda sümboliseerib kass teoses ja Undi loomingus üldiselt. Uurime, kas ja kuidas on muutunud noorte väärtused ajas ning missugune on sealjuures olnud ühiskonna roll.

Programm annab ülevaate eluolust 1960. aastatel.

Loeng vaheldub individuaalse tegevuse ja rühmatööga. 

Õpiväljundid: õpilane suudab teksti seostada vastava ajajärgu ja kultuurikontekstiga.

Mõtiskluste jätkamiseks ja kassimaailma süvenemiseks on võimalik naabertoas, Kadrioru Savitoas (http://keraamiline.ee/), jätkata käelise tegevusega ja voolida oma sisemine kass! Kokkulepete sõlmimiseks kirjutage Triin Tomingale aadressile triintom@hotmail.com.

Muuseumitundide hind on 4 eurot õpilaselt. Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage Ingrid Oksaarele aadressile ingrid@kirjanduskeskus.ee.