VARJATUD JÕULUD

Koht: Mati Undi muuseum (Koidula 17)
Vanuseaste: 8.-12. klass
Kestus: 1,5 tundi
Hind: 4 eurot õpilaselt

Programmi tutvustus:
Muuseumitund sobib hästi oma silmaringi ja teadmiste laiendamiseks. Mati Undile meeldis väga lugeda entsüklopeediaid ning sealt loetud fakte armastas ta kasutada oma loomingus. Eriti laia silmaringi ning soeste loomist demonstreerib Unt oma argimütoloogiates – tekstid, milles voolavalt mütologiseeritakse argiseid asju. Undi muuseumi jõuluprogramm lähtub niisugusest Undi meetodist võttes kasutusele ka mõned Undi enda argimütoloogiad.

1944. aasta sõjast Mati vaevalt ise midagi mäletas, kuid sõjajärgsed olustikud ning meeleolud kujundasid kirjaniku elutunnetust ning loomingut päris tugevasti. Väike Mati tajus sageli, kui kodus tehti või räägiti midagi varjatult. Saladused tekitasid ühteaegu hirmu ning tegid ettevaatlikuks, kuid samas olid põnevad ja äratasid uudishimu. Miks jõulud olid keelatud? Räägime ka sellest, miks sellest keelust üle astuti ning kuidas nõnda keerulisel ajal, 1940.-1950. aastail jõule kodudes peeti.

Õpiväljundid: mõistab ning tajub inimese ja keskkonna seoseid, suudab analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga ning loodusega.

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage Annika Ausile aadressil annika@kirjanduskeskus.ee.

Mõtiskluste jätkamiseks on võimalik naabertoas, Kadrioru Savitoas (http://keraamiline.ee/), jätkata käelise tegevusega ja teha keraamilisi piparkooke, mida jõulupuu otsa riputada!
Kokkulepete sõlmimiseks kirjutage Triin Tomingale aadressile triintom@hotmail.com.