Koht: Mati Undi muuseum (Koidula 17)

Vanuseaste: 7.-9. klass (kohaldatav ka gümnaasiumile)

Kestus: 1,5 tundi

Hind: 4 eurot õpilaselt

Programmi tutvustus: Kirjanik ja lavastaja Mati Undil oli palju unistusi, soove ja plaane, mis ta oma elu jooksul täita tahtis. Suur osa tema unistustest ja soovidest olid seotud Undi ühe suurima kirega – teatriga. Ideed, mida lavastada ning kuidas ja kellega seda teha, olid kirjanikul endaga alati portfellis kaasas, et soodsal momendil need sealt välja võtta ning entusiastlikult esitleda. Muuseumitunnis saab kuulda inspireerivaid lugusid Mati Undi unistustest ja nende täitumistest. Aga vaatame otsa ka nendele olukordadele, kui kirjaniku soovid ei läinud nõnda nagu ta oleks tahtnud.

Undile iseloomulikult mängime muuseumitunnis ka mõned vimkaga mängud, mis avavad lähemalt kirjaniku portfelli sisu. Tunnis jõuavad õpilased pisut mõtiskleda ka selle üle, mida tänapäeval tähendab väljend “minu portfellis on” ning luua ja soovi korral ka esitleda oma unistuste-portfelli.

Muuseumitund sobib väga hästi Mati Undiga esmaseks tutvumiseks ning ei eelda eelnevalt ühegi teose läbilugemist.

Õpiväljundid: õpilane on tunni lõpuks saanud praktilise oskuse edukalt paika panna ning sõnastada oma 1-2 elueesmärki või unistust; oskab eeskujude (nt Mati Undi) järgi modelleerida enda esialgse tegevuskava eesmärkide täitmise suunas.

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage Annika Ausile aadressil annika@kirjanduskeskus.ee.