Koht: Mati Undi muuseum

Vanuseaste: 9.-12. klass 

Kestus: 1,5 tundi

Hind: 4 eurot õpilaselt

Programmi tutvustus:

Muuseumitunni toredaks kogemiseks on romaani “Hüvasti, kollane kass” eelnev lugemine.

Muuseumitunnis arutame, mida/keda sümboliseerib kass teoses ja Undi loomingus üldiselt. Uurime, kas ja kuidas on muutunud noorte väärtused ajas ning missugune on sealjuures olnud ühiskonna roll.

Programm annab ülevaate eluolust 1960. aastatel.

Loeng vaheldub individuaalse tegevuse ja rühmatööga. 

Õpiväljundid: õpilane suudab teksti seostada vastava ajajärgu ja kultuurikontekstiga.

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage Ingrid Oksaarele aadressile ingrid@kirjanduskeskus.ee.

Mõtiskluste jätkamiseks ja kassimaailma süvenemiseks on võimalik naabertoas, Kadrioru Savitoas (http://keraamiline.ee/), jätkata käelise tegevusega ja voolida oma sisemine kass! Kokkulepete sõlmimiseks kirjutage Triin Tomingale aadressile triintom@hotmail.com.