MARTIN OJA

Tartu Ülikooli semiootika ja kulturoloogia doktorant

„Dualism ja raiutud pea: alusmüüdi lõhestamine ja lõhestamine alusmüüdi aluselt”

Lähenen Juuditi loole, arvestades kontekstina dualismi kui supermüüti. Dualismi võib pidada oksidentaalse kultuuri katus- või alusmüüdiks, millest võrsuvad uskumused, kombed, käsitlused ja väärtushinnangud. Vaatlen pea raiumist kui semiootilist operatsiooni,  mis tugineb ühelt poolt nii osa ja terviku dünaamikale, kui ka praktilist manipulatsiooni identiteediga.