MAIRI LAURIK

kirjanik, raamatukoguhoidja

„Mütoloogia põimimise võimalikkusest, vajalikkusest ja eesmärkidest kaasaegses noortekirjanduses”

Oma ettekande alguses vaatlen põgusalt põhjusi, miks teismelised lugemisest võõrduvad. Vaatlen kodumaise mütoloogia kasutamise võimalusi ja probleeme kaasaegses eesti noortekirjanduses ning toon ka toredaid näiteid eesti mütoloogia kasutamisest eriilmelistes noorteraamatutes. Pikemalt lähenen küsimustele, kellele ja milleks on mütoloogiline noortekirjandus vajalik – lugejagrupid, kellele see on eelistatuim kirjandussuund, ulmekirjandus teraapiakirjandusena ning mütoloogiate tutvustamine kultuuriruumi selgitajana ning kuuluvustunde toetajana. Lõpuks vaatlen ka võimalusi, kuidas mütoloogilist noortekirjandust võiks kooliprogrammiga seostada ning raamatukogutundides kasutada, et vajalik vitamiinipomm võimalikult paljude noorte lugejateni jõuaks. Kui kõik hästi läheb, koorub sellest Maailma Vallutamise Plaan.