MAARJA VAINO

PhD, kirjandusteadlane, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor

„Vargamäe Iiob”

Iiobi raamat on üks Vana Testamendi tuntumaid ja hingeminevamaid lugusid, mis on pakkunud rohkesti teoloogilist, ajaloolist ja kultuurilis-keelelist tõlgendamisainet. Iiobi raamatu keskmes on eksistentsiaalsed küsimused inimese olemisest, kannatusest, õiglusest, Jumalast. Vargamäe Andres on tegelane, kes kipub oma Jumalaga samuti kõnelema Iiobi suu läbi. Ettekanne püüab vastata küsimusele, kas Vargamäe Andrese kohta võiks öelda Vargamäe Iiob? Kas kahel mehel on sarnaseid omadusi ning saatuse keerdkäike? Miks võis Tammsaaret huvitada just Iiobi lugu?