Suur tänu kõigile, kes 11. detsembril said osaleda Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare ja Vilde muuseumide ja Kesklinnavalitsuse poolt ellu kutsutud Koidula 14 roheala ideekorjel. Suur tänu ka kõigile, kes oma ettepanekud esitasid Kadrioru Seltsi FB lehel. Tundub, et linnaosavalitsus leiab nende hulgast nii mõnegi mõtte, mida edasi arendada. Kirjanike majadel on aga siiras rõõm, et meie algne idee korrastada sellest rohealast linnale kuuluv osa, muuta see õdusamaks avalikuks puhkeruumiks ja „sisustada” kirjanduslike viidetega, sai üksmeelse toetuse ja kaasamõtlemise. Kindlasti tuleb Koidula ja Faelhmanni nurgale ka silt, mis annab seletuse Kirjandustänava kohta, mis ju kogu Eesti mõttes täiesti ainulaadne. 

Olgu siin kirja pandud ka mõned koosviibijatelt pärit mõtted:
– koertejaam (prügikast) võiks võimalusel

– sportimiskohad võiks mujale jääda
– suured puud tuleb turvalisuse seisukohalt üle vaadata
– ümbritseva aia kontseptsioon tuleb läbi mõelda, et see pakuks siiski turvalist eraldumist autoteest, aga mõjuks piisavalt avalikult
– raamatukapp suvisel ajal võiks olla, pingid kindlasti, miks mitte ka mõni puudevaheline kiik, rippkiik vms, valgustus.

Järgmise sammuna pakuvad Tammsaare ja Vilde muuseumid välja roheala kirjandusliku sisu. Seejärel teevad Kesklinnavalitsuse linnakeskkonna spetsialistid joonised, mis esitatakse kogukonnale üle vaatamiseks.Kui konsensus leitud, saab teostama hakata. 
Kadrioru Selts pakkus, et maikuus toimuv traditsiooniline talgupäev võiks olla rohealaga seotud. Siis saaks igaüks käed külge panna.

Toreda koosviibimise lõpuks süüdati linnaosa poolt ka esimest korda sellele rohealal jõulutuled.

Kaunist advendiaega soovides
Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare ja Vilde muuseumid ja Kesklinnavalitsus