Kunstnik

Kristel Linnutaja (kristellinnutaja@gmail.com)

Veebiarendajad

Kristofer Turmen (kristofer.turmen@gmail.com)
Henrik Rank (rank.henrik@gmail.com)