Koht: Mati Undi muuseum

Vanuseaste: 10.-12. klass 

Kestus: 1,5 tundi

Hind: 4 eurot õpilaselt

Programmi tutvustus:

Muuseumitunni toredaks kogemiseks on romaani “Sügisball” eelnev lugemine.

Muuseumitunnis vaatleme Mati Undi romaani “Sügisball” ehk stseene linnaelust. Püüame mõista, kuidas teose ruumiline kontekst, Mustamäe,  kujundab tegelaste taju, emotsioone ja mõtisklusi. Uurime karaktereid suhtes teose aja ja ruumiga. 

Loeng vaheldub individuaalse tegevuse ja rühmatööga.

Õpiväljundid: õpilane suudab teksti seostada vastava ajajärgu ja kultuurikontekstiga.

Muuseumitundi aja broneerimiseks ja oma soovide täpsustamiseks kirjutage Ingrid Oksaarele aadressile ingrid@kirjanduskeskus.ee.