Undi kirjandi kriisiabi õpilastele

Kirjutamist peljatakse selle keerukuse tõttu. Mati Unt on oma teoses “Vastne argimütoloogia” tõestanud, et kirjutada saab pea kõigest. Toetudes argimütoloogiatele ja eesti keele riigieksami kirjandi teemade valdkondadale, mõtiskleme probleemide ja näidete seostamisest. Eksamiabi

Hea õpetaja! Oleme Mati Undi tekstide põhjal loonud abimaterjalid eesti keele riigieksamiks valmistumiseks. Küsimuste puhul palun kirjutage aadressile ingrid@kirjanduskeskus.ee.