ANNIKA AUS

kirjandusteadlane, Mati Undi muuseumi kuraator

Argine müüt”

1990. aastate alguses ilmusid eesti ajalehe veergudel Mati Undi följetonid, mida ta nimetas argimütoloogiateks. Arvatavasti tõukub Undi idee mütoloogitseda, nagu ta ise armastab oma följetonides öelda, erinevate fenomenide üle just semiootiku ja kirjanduskriitiku Roland Barthes´i esseedest, mis 1957. aastal ilmusid Prantsusmaal koondkogus „Mütoloogiad“. Unt ja Barthes mõistavad argimüüti sarnaselt, kuid nende lahenduskäik müüdi dekonstrueerimisel on erinev. Ettekandes võrreldaksegi omavahel Barthes´i ja Undi mütoloogiaid, misjärel vaadeldakse lähemalt piiblimüütide esinemisi ning nendele viitamisviise Mati Undi argimütoloogiates.